Kasvun ja oppimisen palvelualue

Palvelualue vastaa varhaiskasvatuksesta, perusopetus- ja nuorisopalveluista, lukioista ja toisen asteen yhteistyöstä sekä kasvun ja oppimisen tukipalveluista.