Koy Vehmersalmi ry

30.6.2017

VEHMERSALMEN LÄHIPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE, VEPKE 2017-2018
KAUPUNGINOSAYHDISTYS VEHMERSALMI RY
Yhdistyksen kotisivu: http://www.koyvehmersalmi.fi
Hankkeen Facebook-sivu: http://www.facebook.com/VePKEhanke/

Hankkeessa halutaan tuottaa Vehmersalmen lähipalvelujen uusi toimintamalli, joka koostuu kolmesta hankeosiosta:

Asukastupa Vehmertuvan ja nuorisotalo Majakan toimintojen ohjauksen siirtyminen Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:lle hankkeessa työstettävien ja solmittavien ostopalvelusopimusten mukaisesti.

Pitäjäraadin ja Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:n välisen yhteistyömallin rakentaminen ja yhteistyön aloittaminen.

Vehmertuvan ja Majakan yhteyteen perustettavan alueellisen toimijaverkoston kokoaminen ja sitouttaminen em. toimipaikkojen ylläpitämiseen ja uusien lähipalvelujen kehittämiseen ja toteutukseen.
Hankkeesta hyötyvät Vehmersalmen seudun vakituiset ja osavuosiasukkaat ja sillä halutaan edistää asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta. Hanke edistää lähipalveluja sekä nykyisten palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta kehittämällä, vahvistamalla ja hyödyntämällä alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
Hankkeen taustat ja tavoitteet tarkemmin
Hankkeen tavoitteena on lähteä toteuttamaan Vehmersalmen Palvelujen selvityshankkeessa, VePS, koostettujen tietojen ja esille nostettujen tarpeiden pohjalta pitäjäkohtaisia, asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta edistäviä kehittämistoimia. Tavoitteena on, että Vehmertuvasta ja Majakasta saadaan alueelle paikallisten toimijoiden ylläpitämät lähipalvelukeskukset, joiden rahoitus koostuu kaupungin ostopalvelusopimuksista, kehittämisavustuksista, omien toimintojen tuotoista sekä yhdistys- ja vapaaehtoistyön hyödyntämisestä yhteisömme hyväksi. Lähipalvelukeskusten kautta voidaan jatkossa kanavoida kaupungin ja paikallisten yritysten palveluja, toteuttaa yhteisöllisiä hankkeita, tuottaa omia palvelutoimintoja ja järjestää monimuotoista hyvinvointia edistävää harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa eri ikäisille asukkaille.

Asukaskyselyssä (VePS 2016) nousi vahvasti esille tarve vanhusten hoiva- ja asumispalveluista, lasten ja nuorten toiminnoista ja kaupunginosan ympäristön viihtyisyyden parantamisesta. Uusi maakunnallinen sote -malli 2019 tulee muuttamaan rakenteita, mutta voidaan myös nähdä mahdollisuutena uusien lähipalvelujen kehittämistyössä laajentuvan valinnanvapauden myötä Vehmersalmen tyyppisten kuntakeskusten palveluille. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että Pohjois-Savossa on noin 300 kylää, joten emme ole asian kanssa ”yksin”.
Hanke on rahoitettu ohjelmasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020.
Leader-ryhmä on Kehittämisyhdistys Kalakukko ry.

 

Tulostettava versio

 

 

Koy Vehmersalmi ry

23.3.2017

Kehittämistyö Vehmersalmella jatkuu

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry on saanut Leader – rahoituksen Vehmersalmen lähipalvelu-jen kehittämishankkeelle. Hankkeen kustannusarvio on 57.800 € ja se toteutetaan maaliskuu 2017 – helmikuu 2018 välisenä aikana. Hanke työllistää hankekoordinaattorin ja osa-aikaisen hallinto-työntekijän. Hankkeen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Kuopion kaupungin Hyvinvoinnin edistämisen ja Kasvun ja Oppimisen palvelualueet sekä paikalliset yhdistykset, yritykset ja muut toimijat.
Hankkeella halutaan edistää Vehmersalmen kaupunginosan asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaisuutta, kehittää, vahvistaa ja hyödyntää alueellista toimijayhteistyötä, asukkaille suunnattuja lähipalveluja sekä nykyisten palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.
Hankkeessa rakennetaan vuonna 2016 VePS – hankkeessa koottujen tietojen pohjalta Vehmersalmen kaupunginosaan uusi lähipalvelujen toimintamalli, joka koostuu kolmesta osatavoitteesta:

– asukastupa Vehmertuvan ja nuorisotalo Majakan toimintojen ohjauksen siirtyminen paikallisille toimijoille hankkeessa työstettävien sopimusten mukaisesti,
– alueellisen toimijaverkoston kokoaminen ja sitouttaminen lähipalvelutoimintojen ylläpitämiseen ja uusien toimintojen kehittämiseen ja kokeiluun,
– huhtikuussa valittavan ja kesäkuussa 2017 toimintansa aloittavan Pitäjäraadin ja Kaupungin-osayhdistys Vehmersalmi ry:n välisen yhteistyömallin rakentaminen ja yhteistyön aloittaminen
Annan mielelläni lisätietoja hankkeesta, yhteistyöterveisin

Mika Tsupari
Hankekoordinaattori, VePKE
Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry
0447121599
mika.tsupari@koyvehmersalmi.fi

 

                  

 

Categories: Yleinen