VePS – Vehmersalmen palvelujen selvityshanke

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry toteutti asuinalueemme elinvoimaisuutta, palveluja ja lähidemokratiaa edistävän Vehmersalmen Palvelujen Selvityshankkeen helmi-syyskuussa 2016. Hanke toteutettiin Leader -rahoituksella ja yhteistyössä Kuopion kaupungin Lähidemokratiahankkeen kanssa. Hankkeen tavoitteena oli koota riittävät tiedot varsinaisen, konkreettisia kehittämistoimia sisältävän jatkohankkeen pohjaksi. VePS – hankkeen yhteistyökumppaneita olivat paikalliset yhdistykset, yritykset ja alueseurakunta, kaupungin yrityspalvelut ja työllistymisyksikkö, Pohjois-Savon Kylät ry:n Kehittyvät kylät -hanke ja Savo Grow:n eMaaseutuhanke. VePS- hankkeen osa-aikaisena koordinaattorina toimi YTM Riitta Katajamäki.

Hankkeen tavoitteet olivat:

  • Nykyisten kuntapalvelujen kokonaisuuden ja kustannustason kartoittaminen
  • Alueen yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden palvelujen, resurssien, kehittämisnäkemysten koostaminen
  • Asukkaiden (myös osa-aikaisten) tarpeiden ja kehittämisnäkemysten selvittäminen
  • Alueen digitalisaatio -valmiuksien selvittäminen
  • Asukaslähtöisen viestinnän kehittäminen
  • Jatkohankkeen työstäminen, rahoituksen haku

Hankkeen tuotokset: VePS -hankkeen loppuraportti

  • Koottiin kuntapalvelujen sisällöt, yhteystiedot ja osin myös kustannustiedot (loppuraportti) – >kuntapalvelujen yhteystietoja ylläpidetään koyvehmersalmi.fi sivustolla
  • Tehtiin yhteistyössä kaupungin yrityspalvelujen kanssa uusi Vehmersalmen palveluhakemisto 2016 , josta löytyvät tärkeimmät kunta- ja yhteisö- sekä yritysten palvelutiedot -> palveluhakemistoa ylläpidetään osana yhdistyksen toimintaa
  • Asukkaiden mielipiteet ja kehittämistarpeet kartoitettiin kesä-elokuussa 2016 toteutetulla asukaskyselyllä, kooste löytyy loppuraportista
  • Digitalisaatio Vehmersalmella –raportti löytyy täältä.

Hankkeen tulokset koottiin myös Vehmeriläinen –lehteen , joka jaettiin kaikkiin talouksiin Vehmersalmella

Hankkeesta on tiedotettu asukaslähtöisesti koyvehmersalmi.fi-sivustolla, VePS-hankkeen, Vehmersalmen Seutu ja vehmeriläiset fb-sivuilla, Ylen Radio Savossa, Savon Sanomissa, Soisalon Seudussa, tiedotteilla taajaman ja kylien ilmoitustauluilla, liikkeissä, kaupungin toimipisteissä sekä suullisesti kokouksissa, kyläiloissa ja Vehmersalmi-päivillä.

Kiitämme vehmersalmelaisia asukkaita, toimijoita ja yrityksiä yhteistyöstä!